Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Tilskuddsordningene i skogbruket:

Trykk på de ulike ordningene for å lese mer om de hos Landbruksdirektoratet.

Skjema for de ulike ordningene finner du også hos Landbruksdirektoratet.