For å sørge for en økonomisk og miljømessig riktig gjødsling er det viktig å ha tilgang til aktuelle jordanalyser. I følge forskrift om gjødselplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4-8 år.

På hjemmesiden til Eurofins ligger det ute en veileder for uttak av jordprøver og veiledning til jordanalyser.

I veiledning til uttak av jordprøver står det:

Jordprøver bør tas ut om høsten eller på våren før gjødsling/kalking når jorda er stabil.

Utstyr man trenger er:

  • kart
  • bestillingsskjema
  • jordbor
  • prøveesker
  • samlekartong for prøveeskene
  • vannfast tusj
  • en bøtte

Hedmarken landbrukskontor tilbyr gratis utlån av brukervennlige jordprøvebor. Prøveesker og annet tilbehør har vi inne på lager.

Kart kan man hente gjennom Skog og landskap. Dette kan landbrukskontoret evt. hjelpe deg med.

Bestillingsskjema kan man hentes hos Eurofins.

 

Egen henteordning av jordprøver starter opp medium september.

Husk at alderen på dine jordprøver ikke skal være eldre enn 8 år for at gjødselplan skal godkjennes!