Vil du bygge støttemur?

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

 • Støttemuren er over 1,5 m høy

SØK MED HJELP AV FAGFOLK

Du kan søke på egenhånd dersom:  

 • Støttemuren er inntil 1,5 m høy og plasseres nærmere enn 4 m fra nabogrense
 • Støttemuren er inntil 1 m høy og plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense

SØK PÅ EGENDHÅND

Du trenger ikke å søke dersom:

 • Støttemuren er inntil 1,5 meter høy og plasseres minst 4 m fra nabogrense
 • Støttemuren er inntil 1 m høy og plasseres minst 1 m fra nabogrense

Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Illustrasjon støttemur

Vil du planere eller fylle opp terrenget?

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:  

 • Vesentlig terrenginngrep                                           

SØK MED HJELP AV FAGFOLK

Du kan søke på egenhånd dersom:   

 • Mindre terrenginngrep (i høyde og omfang) og avstand fra fyllingsfoten til nabogrense er mindre enn 1 m

SØK PÅ EGENDHÅND

Du trenger ikke å søke dersom: 

 • Mindre terrenginngrep (i høyde og omfang)
 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3 m fra opprinnelig terrengnivå
 • I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 m
 • På eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 m
 • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må i alle tilfeller være minst 1 m

Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Unntak fra søknadsplikten forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene om byggegrenser og avstand til vassdrag, veg, jernbane. Flere reguleringsplaner inneholder regler om støttemurer og terrengarbeider. Dersom tiltaket ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i loven eller planer, avhenger iverksetting av søknad, dispensasjon og godkjennelse av kommunen.

Illustrasjonsbilde terrengfylling