Mobil

 

 

 

Mobil: 954 86 114

 

 

 

SFO-leder: Bodil Østlund

Telefon 625 62 546

Mail bodil.ostlund@stange.kommune.no

 

Åpningstider:

Kl. 07.20-08.30

Kl. 13.10-16.30 (1. og 2.kl. hentes vedklasserommet av SFO-ansatte)

 

Søke om plass på SFO.

 

For mer info om sfo, se infobrosjyre.