Åpningstider:

Kl. 07.20-08.30 (Ungene er ute mellom kl. 08.20 og kl. 08.30)

Kl. 13.10-16.30 (1. og 2.kl. hentes vedklasserommet av SFO-ansatte)

 

For mer info om sfo, se infobrosjyre.