FAU-leder:

Bente Ottinsen-Åsen

 

Vara for nestleder:

Ivar Grøholt

 

Sekretær:

Anja Høsøien

 

Kasserer:

Hege-Kristin Solvang

 

Vara for styre:

Kristin Wilhelmsen

Thams Haugsrud

Katrine Kristoffersen

 

Representanter fra klassene:

1. klasse: Jørn Tore Kjenstadbakk

2. klasse: Heidi Sandvold

3. klasse: Toini Renate Løfmann

3. klasse: Eline Gaustad

5. klasse: Kari Fagerhaug Bryhni

6. klasse: Thomas Haugsrud

7. klasse: Ivar Grøholt