Skoleåret 2017/18

Leksehjelp er et tilbud for 5.-8. trinn i Stangeskolen. Tilbudet er frivillig og gratis. Det settes ikke opp egen skyss.

Leksehjelptilbudet kommer i tillegg til ordinær undervisning to timer pr. uke pr. trinn. Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid.

Lesksehjelpa på Solvin er:

Mandager kl. 13.10-14.10

Onsdager kl. 14.05-15.05