• Matematikk
  • Framtida er nå

 

Framtida er nå:

Et fellesprosjekt for barnehager og skoler i Stange kommune som går over flere år:

1. Pedagogisk praksis med profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i kommunen, uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn.

2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Nært samarbeid mellom barnehager og skoler.

3. Ivareta både sosial og faglig utvikling.

4. Resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis.

5. God analysekompetanse ved å speile praksis i forhold til samfunnsoppgaver.