Telefon kontor: 62 56 25 40

Mail: solvin.bsk@stange.kommune.no

 

Rektor Helen Ødegaard telefon 62 56 25 41

mail helen.odegaard@stange.kommune.no

 

Stedfortreder Anne Bjerkli Langberg telefon 62 56 25 43

mail anne.bjerkli.langberg@stange.kommune.no

 

Sekretær Anita Nybakk (tilstede mandag, tirsdag og torsdag) telefon 62 56 25 40

mail anita.nybakk@stange.kommune.no

 

SFO-leder Laila Granheim telefon 62 56 25 46

mail laila.granheim@stange.kommune.no

 

Helsesøster Kari Bryhni (tilstede på tirsdager) telefon 97 79 92 12

mail kari.bryhni@stange.kommune.no

 

Vaktmester Viggo Strand telefon 92 84 72 53