Fra 1.juni 2015 gjaldt ny plantemiddelforskrift. Denne forskriften berører alle brukerne og forhandlerne av plantevernmidler i Norge. En av de største endringene er at alle nå må vurdere om man kan bruke andre metoder enn plantevernmidler for å bekjempe ugras, sopp og lignende.

Tilskuddet skal avkortes dersom foretaket ikke fører journal over plantevernmidler som brukes, med opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på.

Journal over plantevernmidler er dekket under Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §11, ellers kan du lese hele forskriften hos lovdata: Forskrift om plantevernmidler.