Offentlig anskaffelse på nye områder
På høsten 2018 fikk Stange kommune Fylkeskommunale midler til området Amundrud-Haraset.
Etter politisk behandling i februar har Stange kommune i juni 2019 gått ut på offentlig anskaffelse. Tre områder er lagt ut på anbud. Det er Amundrud-Haraset, Foss-Skoglund og Åsvang-Gråberget. I disse tre områdene er det ca. 570 husstander til sammen.

Status april 2020, Stange kommune er i forhandlinger med leverandør. Avtale er ikke signert.

 

Nasjonale / fylkeskommunale midler
Stange kommune har i 2019 søkt om midler i områdene Solheim-Ekeberg og Ekeberg-Tangen.

Status februar 2020, Stange kommune er blitt tildelt fylkeskommunale milder. Fylkeskommunen har ansvaret for å gå ut på tilbudskonkurranse på vegen alle alle kommmuner i Hedmark. Tilbudsfriten var satt til 31.03.2020. Den er nå utvidet til 15. mai pga leverandørene som ikke rekker å få frem alle tilbud. 

 

Kart
Hedmark fylkeskommune har satt opp en løsning hvor vi kommunene legger inn informasjon om status på de områdene vi jobber med. Ulik farge på ulik status. Hvis du lurer på noe i ditt område klikk her.