Status utbygging bredbånd 2018

Eiendommene i områdene som får bredbåndsutbygging i 2018, har nå fått tilbud fra Eidsiva bredbånd om fiber til hjemmet. Dersom du ønsker å lese mer om tilbudet eller signere abonnement skal disse sidene brukes.

Totalt 790 husstander av 1280 har bestilt bredbånd

Alle områder61,72%
Gubberud tillegg 260 %
Ottestad stasjon70,73%
Romedal54,28 %
Romedal tillegg52,63 %
Romedal tillegg 263,64 %
Sørbygda75,27 %
Sørbygda tillegg82,76 %
Sørum67,92 %
Vestad76,11 %
Vestbygda59,80 %
Vevla44,44 %

Videre utbygging av nye områder

I juni søkte Stange kommune om nasjonale midler på fem nye områder. Det ble ikke tildelt noen nasjonale midler til Stange i denne runden, men Hedmark fylkeskommune ga drøyt 1,8 millioner til utbygging i området Amundrud-Harasjøen. Dette området er gult på bredbåndskartet, mens de fire som ikke fikk midler er grønne. Disse områdene blir med videre i neste søknadsrunde.