Ved kommune og fylkestingsvalget i 2015 avla 9643 stemmeberrettigede sin stemme i Stange. Dette gir en valgdeltakelse på 61,88% som er litt færre enn i 2011 (64,8%)

For fylkestingsvalget, klikk her.....

Valgresultat/Mandatfordelingen kommunevalget 2015

PartiAntall stemmerMandaterEndring mandater
Arbeiderpartiet
432416 -2
Senterpartiet14175+2
Høyre7843-1
Bygdelista i Stange6192+1
Fremskrittspartiet5782-1
Kristelig Folkeparti51120
Miljøpartiet De Grønne4462+2
Venstre4091-1
Sosialistisk Venstreparti34810
Pensjonistpartiet20710
Sammenligning 2011-2015Kommunestyret 2015-2019
Rangert liste på slengereRangert liste på personstemmer
KandidatoppgjørKandidatstemmetall pr. parti
Valgte representanterSlengere
Valgdeltakelse pr. kretsValgresultater pr. krets