Søknadsfrist for hovedopptaket for SFO er 1. mars hvert år.

SFO i Stange kommune har samme opptakssystem som barnehagene. Det betyr at du som foresatt søker om plass, endrer plass og sier opp plass via Stange kommunes hjemmesider.

For å logge inn benytter du MinID eller BankID. På nettsiden, som er for både SFO og barnehage, vil du ha tilgang til «Min side», der barna dine er registrert. Her kan du legge inn ny adresse, endret telefonnummer /e-postadresse, etc.

Kommunikasjon angående SFO-tilbud/plasseringer foregår elektronisk, så vi ber deg om raskt å  logge deg inn for å legge inn eller oppdatere dine kontaktopplysninger.

Nettadressen er: https://stangeg2.ist-asp.com/NO00417-pub/login.htm

Eventuelle spørsmål kan rettes til den enkelte SFO–leder eller til Inger Tove Kulseth                                 

Velkommen som bruker av SFO i Stange kommune.