Det skolefaglig rådgiver Venke Nystuens om har fått i oppdrag å lede arbeidet med ny kommunedelplan for oppvekst i Stange kommune. Hun håper på engasjement, og gode innspill. Etter planen skal ny kommunedelplan for oppvekst være klar til å tas i bruk i 2016.

Organiseringen rundt planarbeidet er bygget opp slik;