Stiftelse

Kontaktperson

Om boligene

Ottestad

Ole Kristian Sjøli, Skaunvegen 20, 2312 Ottestad,

mobil 416 59 360

18 boenheter fordelt på adressene Movegen, Skogvegen, Høgvollvegen.

1 soverom, ca 50-55 kvm, kr 5600 - 7000 pr. mnd. + strøm avhengig av standard. Depositum 15.000 kr(Det arbeides med et nytt boligprosjekt i Sandvika.) 

Stange

Per Egil Andersen, Solheimsgutua 11, 2335 Stange,

mobil  95941536

20 leiligheter på Kollstadjordet: 2 soverom, 74 kvm, carport, kr. 5540,-

10 leiligheter - Hellinga v/Høgmyr: 1 soverom, 55 kvm: kr. 6260,-   

2 soverom. 77 kvm, kr. 7740,- pr. mnd. (8240,-)

2 leil. i Vestadvegen: 2 soverom, 80 kvm, husleie kr. 6710,- / 7010,-

50 leil. med 1 soverom i Vestadvegen og Kongsvegen, kr. 4060,- pr. mnd.

For alle leil: Pris pr. mnd. + strøm. Kommunale avgifter inkludert i husleien.

 

Tangen

Stein Lundby,
mobil 990 09 752

10 boenheter, 1 soverom, 54 kvm, kr. 3300,- pr. mnd + strøm.

Kommunale avgifter inkludert i husleien.

Vallset

Signe Maagaard, Tomtvegen 11, 2330 Vallset       

mobil: 47080312

11 boenheter, med 1 soverom, ca. 40 kvm –60 kvm.

Husleie kr 2500,- til 3900,- pr. mnd. + strøm. Kommunale avgifter inkludert.

Åsbygda

Per Arne Martinsen, Oldervegen 6, 2332 Åsvang

mobil: 95133731

7 leiligheter, 1 soverom, 75 kvm. Husleie kr. 4750,- pr mnd + strøm.

Carport kan leies; 250 kr. pr. mnd. Kommunale avgifter inkludert i husleien.  

Søknad om aldersbolig skrives på et vanlig ark og sendes den aktuelle stiftelsen. Stiftelsen Stange aldersboliger har eget søknadsskjema, som du får ved henvendelse til stiftelsen, Informasjonssenteret på Rådhuset eller «Helsetjenester i hjemmet» på Høgmyr. Stiftelsene Tangen og Åsbygda Aldersboliger annonserer i sosiale medier eller Hamar Arbeiderblad når de har ledig leilighet. De andre stiftelsene har ventelister og tar imot søknader fortløpende. Kun Ottestad aldersboliger tar depositum. Forbehold om justeringer i husleie.

Aldersboliger på Ilseng og i Romedal

er overdratt til Stange Kommunale Boligforetak KF, og kommer i tillegg til ordinære omsorgsboliger.  Søknad om aldersbolig kan sendes

Stange Kommunale Boligforetak, postboks 214, 2336 Stange.

Kontaktperson: Marit Harildstad: 928 00113 og Olav Frang: 974 2236. Søknadskjema kan fås på Informasjonssenteret på Stange Rådhus, eller på Stange kommunes nettsider; stange.kommune.no. Merk søknaden ”Aldersboliger.”

Ilseng: 2 leil. 1 soverom, ca 55 kvm, husleie kr. 6000,- + strøm.

Romedal: 4 leil. 1 s.rom, ca 55 kvm, husleie kr. 6400,- inkl. oppvarming + strøm

Kommunale avgifter inkludert i husleien.

Bostøtte: For spørsmål og søknad om bostøtte, ta kontakt med  Informasjonssenteret på Stange Rådhus på telefon 62 56 20 00

Les mer om bostøtte her......