Stiftelse

Kontaktperson

Om boligene

Ottestad

Marit Synnøve Strømstad, Kjonerudvn.180, 2312 Ottestad,

mobil: 90534964

18 boenheter:  fordelt på adressene Movegen, Skogvegen, Høgvollvegen. 1 soverom, ca 50-55 kvm, kr 4500 - 7000 pr. mnd. + depositum + strøm avhengig av standard. Kommunale avgifter er inkludert i husleia. (Det arbeides med et nytt boligprosjekt i Sandvika.) 

Stange

Per Egil Andersen, Solheimsgutua 11, 2335 Stange,

mobil  95941536

20 leiligheter på Kollstadjordet: 2 soverom, 74 kvm, carport,  kr. 4600,-

10 leiligheter - Hellinga v/Høgmyr: 1 soverom , 55 kvm: kr. 5800,-   

2 soverom. 77 kvm, kr. 7100,- pr. mnd + strøm.

2 leil. i Vestadvegen:  2 soverom, 80 kvm, husleie kr.6000,- + strøm.

50 leil. med 1 soverom i Vestadvegen og Kongsvegen, kr. 3200,- pr. mnd.

For alle leil: Pris pr. mnd. + strøm. Kommunale avgifter inkludert i husleien. 

Tangen

Kåre Magne Nilsen, Tangenvegen 1033, 2337 Tangen    

mobil: 99538567

10 boenheter, 1 soverom, 54 kvm, kr. 3000,- pr. mnd + strøm.

Kommunale avgifter inkludert i husleien. 

Vallset

Signe Maagaard, Tomtvegen 11, 2330 Vallset       

Tlf: 62 58 73 16, mobil: 47080312

11 boenheter,  med sovealkove eller 1 soverom, ca. 40 kvm –60 kvm.

Husleie kr 2500,- til 3500,- pr. mnd. + strøm. Kommunale avgifter inkludert i husleien. 

Åsbygda

Per Arne Martinsen, Oldervegen 6, 2332 Åsvang

mobil: 95133731

7 leiligheter, 1 soverom, 75 kvm. Husleie kr. 4750,- pr mnd + strøm.

Carport kan leies.

Kommunale avgifter inkludert i husleien.  

Søknad om aldersboliger sendes til den aktuelle stiftelsen. Stiftelsen Stange aldersboliger har eget søknadsskjema, som du får ved henvendelse til stiftelsen, Informasjonssenteret på Rådhuset eller «Helsetjenester i hjemmet» på Høgmyr. Stiftelsene Tangen og Åsbygda Aldersboliger annonserer i Hamar Arbeiderblad når de har ledig leilighet. De andre stiftelsene har ventelister og tar imot søknader fortløpende. Kun Ottestad aldersboliger tar depositum. Forbehold om justeringer i husleie. 

Aldersboliger på Ilseng og Romedal

Disse aldersboligene er overdratt til Stange kommunale boligforetak KF. Aldersboligene er i tillegg til ordinære omsorgsboliger, og har annen standard og pris. Søknad om aldersbolig kan sendes Stange kommunale boligforetak, postboks 214, 2336 Stange. Kontaktperson: Marit Harildstad, mobil: 928 00 113, eller Olav Frang. Mobil: 974 22 361.

  • Ilseng: 2 leiligheter -  1 soverom, ca 55 kvm, husleie kr. 5000,- + strøm.
  • Romedal:  4 leiligheter -  1 soverom, ca 55 kvm, husleie kr. 5700,- + strøm

Kommunale avgifter inkludert i husleien.

Bostøtte

Les mer om bostøtte her......