Sentrum fysikalske institutt

Storgata 17

2335 Stange

 

tlf 62 58 58 30

 

 

Hanne Engen

Hanne Engen
Tilbyr komplett lymfødembehandling

Direkte innvalg: 62 58 58 37

 

 

Ellen Åse Nygard

Ellen Åse Nygard

Psykomotorisk fysioterapeut

Direkte innvalg: 62 58 58 36
Morten Løvholm

Morten Løvholm

Direkte innvalg: 62 58 58 34

 

Trine Fritsvold

Trine M. Fritsvold
Psykomotoriker

Direkte innvalg: 62 58 58 35

Mats HOlsæter

Mats Holsæter 
Fysioterapeut

Direkte innvalg: 62 58 58 33