Sentrum fysikalske institutt

Storgata 17

2335 Stange

 

tlf 62 58 58 30

 

  

 

Hanne Engen

Tilbyr komplett lymfødembehandling

Direkte innvalg: 62 58 58 37

 

 

Ellen Åse Nygard

Psykomotorisk fysioterapeut

Direkte innvalg: 62 58 58 36

Morten Løvholm

Direkte innvalg: 62 58 58 34

 

Trine M. Fritsvold

Psykomotoriker

Direkte innvalg: 62 58 58 35