Flyktningtjenesten er den enheten i Stange kommune som har ansvar for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Flyktningtjenesten skal i samarbeid med andre kommunale virksomheter, NAV, bedrifter, lag og foreninger og lokalbefolkningen, veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal kunne benytte sine ressurser på best mulig måte og bli aktive samfunnsdeltagere.

Det er kommunestyre i Stange som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette.

Mer informasjon om hvem vi er og hva vi driver med finnes ved å benytte linken til venstre.


Her finner du oss:

Flyktningtjenesten har kontorer i nyrestaurerte lokaler i Sparebank Hedmark-bygget. Vår tjeneste kan du kontakte på tlf. 62 56 21 25.