Tjenesten er en del av Virksomhet for helse og rehabilitering, og omfatter: Privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Vi vurderer, behandler og gir opplæring til mennesker som har vært utsatt for skader, eller som utvikler sykdom i bevegelsesapparatet. Vi gir et tilbud til alle aldersgrupper. Arbeidet skjer ofte i nært samarbeid med andre.

Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid , det vil som oftest si arbeid med barn, funksjonshemmede og eldre med sammensatte problemer. Annen fysioterapi og lengre behandlingsserier utføres vanligvis av privatpraktiserende fysioterapeuter.

 

Priser:

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade, har rett til gratis behandling.

Fra 2017 må alle andre betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Dette gjelder uansett diagnose, og både hos privatpraktiserende og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Når du har betalt kr 1990,- vil du automatisk få tilsendt frikort for Egenadelstak 2. De ulike takstene bestemmes av staten, fysioterapeuten din vil fortelle deg nøyaktig hva du må betale.