IST-Direkte – et kommunikasjonsverktøy til bruk for både foresatte og ansatte i barnehagene. I hypernet® Direkte vil kommunikasjonen skje på ulike måter:

Innlogging for foresatte

Last ned brukerveiledningen her.....

Foresatte vil bli tildelt et brukernavn og passord, og når man logger seg inn på sin side, vil et antall tjenester bli tilgjengelige.

Brukernavn og passord fås i barnehagen.

Primære tjenester som foresatte har tilgang til etter innlogging er:

  • Avtaler

Mulighet til å registrere avtaler på et barn. F.eks. at barnet «hentes av morfar kl. 15.00, hver onsdag»

  • Melde om fravær

Mulighet til å registrere fravær av barn, f.eks. ved sykdom.

  • Melde om fri

Mulighet til melde om at barnet skal ha fri - en enkelt dag, flere dager eller gjentakende dager. Utover de primære tjenestene finnes også en rekke andre funksjoner, slik som oppmelding til ferie, mulighet til å sende meldinger, galleri m.m. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om disse, etter at systemet er tatt i bruk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til personalet i barnehagen.