STRATEGISK NÆRINGSPLAN – OFFENTLIG ETTERSYN

Næringspolitisk gruppe i Stange kommune, har i møte den 16.9.2014, vedtatt å legge forslag til Strategisk næringsplan for Stange kommune 2015-2020, ut på offentlig ettersyn.

Her finner du forslag til Strategisk næringsplan.

Innspill og merknader til planforslaget kan sendes til post@stange.kommune.no eller til Stange kommune, Postboks 214, 2336, innen 17.10.2014. Merk med referansenummer: 13/608

Nedenfor finner du andre relevante dokumenter: