Tunbekkvegen bofellesskap er lokalisert i Ottestad, Åkershagan.

 

Kontaktinformasjon:

 

Avdelingsleder: Konstituert avdelingsleder Marita Fiksdal

Mobil: 993 63386

Mail: marita.fiksdal@stange.kommune.no

 

Telefon: 625 62733

Mobil: 908 41962 / 905 99770

Adresse: Tunbekkvegen 9, 2312 Ottestad