De kommunale skolefritidsordningene

Det finnes skolefritidsordning ved alle de 9 barneskolene i Stange kommune. I tillegg er det privat SFO ved Steinerskolen.

Fristen for å søke om plass i SFO er 1. mars. Søknad om plass og endringer av plass skjer elektronisk fra denne siden.....

Barn i 1. klasse søker SFO  -plass. Barn i 2- 4 klasse søker hvis de vil endre sin plass. I spesielle tilfeller kan barn i 5.-7. klasse tilbys å søke plass.