Tangen barnehage har eksistert siden 1978. Den startet opp som barnepark og har vokst seg til en heldags barnehage med tre avdelinger. Barnehagen har fin beliggenhet mellom Tangen skole og Tangenodden camping.Tangen menighets barnehage

I tillegg til en stor og variert lekeplass ute har vi kort vei til friarealer som strand og skog som vi benytter oss av når vi er ute og på tur. Vi har vår egen grillhytte i en skogkant ved Tangenodden camping som vi ofte bruker og nærheten gjør at også de aller minste har glede av hytta.

Vårt satsingsområde er «Kultur for læring» et felles prosjekt for alle skoler og barnehager i Stange kommune og Hedmark fylke. Vi jobber også med LØFT og tilstedeværelse.

Våre tre avdelinger

SØRSTUA som er den første og eldste avdelingen ble ferdig bygd i -83 og NORDSTUA som ble åpnet i -89 er for barn i alderen 2-6 år. Vi har aktiviteter med barn avdelingsvis og i grupper. Begge avdelingene har en fast dag som de går på tur. En dag i uken har vi delt disse to avdelingene etter alder og har aktiviteter tilpasset gruppene.

Skolestarterne i Storeklubben jobber med skoleforberedende aktiviteter. De lærer om kroppen vår, har trafikkopplæring, går på lengere og mer utfordrende turer, de har også når det er rom for det egne turer med buss/ taxi. Storeklubben avsluttes med en markering der de får overlevert permen sin med bilder og det de har jobbet med siste året i barnehagen. Storeklubben har som mål å øve på selvstendighet, klare å konsentrere seg, oppleve mestring og skape et godt fellesskap med vennskap og toleranse.

SOLSTUA er vår småbarnsavdeling og ble åpnet januar 2006. Der har vi barn fra 0-3 år. Her er det viktigste nærhet, ro, omsorg, tilstedeværelse og gode rutiner. Vi sitter på gulvet og er der barna er. Vi synger og leser masse og har samlingsstunder med mye visualisering og drama tilpasset denne aldersgruppen. På Solstua jobber vi med språk ved å hele tiden sette ord på det vi gjør og oppmuntre barna til å delta og svare på åpne spørsmål. Vi har også oppe plakater med bilder for å trene på ord og begreper, disse varierer med året og temaet det jobbes med. I tillegg er vi bevisste på lekemiljøet vi omgir barna med slik at den gode leken og inkluderingen bevares og utvikles.

Mat

Barna får 2 måltider hver dag. De som skal ha frokost i barnehagen tar med egen matpakke. Lunsj består som oftest av brødmat og melk, en gang i blant kan det være grøt, vafler, fiskepinner el. På fredager er det som oftest varm mat. Vi prøver å variere med ulike retter da vi ønsker å gi barna allsidige mat opplevelser. Ettermiddagsmaten består ofte av frukt og drikke og kanskje noe i tillegg. På bursdager er det barnehagen som i samarbeid med bursdagsbarnet serverer noe ekstra godt. Vi har laget flere sunne alternativer til bursdagsgodt. Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for bra mat i barnehagen.

Vår visjon er:

Vi ønsker å gi barna røtter og vinger.

 

 

Når vi gir barnet trygghet og omsorg, lager gode rutiner og lar dem få oppleve tradisjoner, da legger vi forholdene til rette slik at barnet kan ”gro røtter” og feste dem godt i bakken. På denne måten blir de trygge på seg selv og føler seg verdifulle. Gode røtter sørger for god motstand når det blåser. Når vi anerkjenner barnet slik det er og inkluderer det som et selvstendig individ, da gir vi selvfølelsen gode levekår. En god selvfølelse gir egenverd og mot til å stå for egne meninger. En slik ”stamme” tåler å stå litt alene når de andre mener noe annet.

Når vi lar dem få bruke fantasien, drømme og skape, få strekke seg ut etter nye eventyr i rett fart, da vil de tørre å strekke seg opp mot nye høyder og utfordringer- og fly mot sine drømmer.

Ønsker dere å vite mer om barnehagen vår så ring oss, eller send en mail så kan vi gi dere mer informasjon og invitere dere til å komme til barnehagen og se hvordan vi har det.