Ottestad helse og omsorgssenter

Ottestad helse- og omsorgssenter ble åpnet i 1999. Helse- og omsorgssenteret består av tre avdelinger med tilsammen 48 enerom. Avdelingene har fokus på henholdsvis demens, palliasjon og generell geriatri. Service og støtte avdelingene består av kjøkken, vaskeri, renhold, aktivitør, frisør, laboratoriet - merkantil og vaktmestertjenester. Fysio - ergoterapi og legetjenester ytes fra helse og rehabiliteringsavdelingen.

Vi er utviklingssenter for sykehjem i Hedemark hvor visjonen er utvikling gjennom kunnskap.

Våres mål som utviklingssenter er:

  • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder.
  • Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter.
  • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte.
  • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten.