Vallset bo- og servicesenterVallset bo- og servicesenter har 26 leiligheter på ca. 51 m2 med entre, stue med kjøkkenkrok, soverom, bad/wc og bod. Tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie gis ut fra den enkeltes behov. Hjemmesykepleien er bemannet døgnet rundt. Senteret har "åpne dører" for lokalbefolkningen. Det er et sted med pulserende liv og samvær på tvers av generasjoner.

Fellesarealene egner seg godt for aktiviteter. Aktivitetskontakt Gry Bjørke treffes på mobil 48243446, hun vil bistå med å tilrettelegge for dette

Servicesenteret er ubemannet etter kl. 15.30.

Det er mulig å låne lokaler til ulike arrangement og møter etter avtale.

Vallset bofellesskap ligger inntil bo- og servicesenteret, og har åtte leiligheter.