Vi har flere enebolig og tomannsboligtomter klare til salgs. Størrelsen varierer fra 700 til 900 kvadratmeter. Tomtene selges klare med veg, vann og avløp

Heknetunet

Tettstedet ligger på grensen til Løten og har ca. 1000 innbyggere. Kort avstand til skole, barnehage og idrettsanlegg.

Stange sentrum

10 km

Romedal

5 km

Hamar

25 km

Gardermoen

65 km

Klikk her for å lese reguleringsbestemmelsene

For priser og betingelser ta kontakt med Krister Skjærbekk