Tettstedet ligger på grensen til Løten og har ca. 1000 innbyggere. Kort avstand til skole, barnehage og idrettsanlegg.

Vegen inn til noen av tomtene er privat og det må påregnes en kostnad på drift og vedlikehold av veg, vann og avløp.

 

Stange sentrum

10 km

Romedal

5 km

Hamar

25 km

Gardermoen

65 km

 

Klikk her for å lese reguleringsbestemmelsene
          

 

 

Labbvegen 3

782

ca. pris 220.000

 

 *Prisene indeksreguleres hvert år.