Salgsstart 1.kvartal 2019

Det er med stor glede vi kan formidle at det nærmer seg salgsstart for Navneberget trinn III. På Navneberget trinn III tilrettelegges det for 150-180 nye boliger fordelt på eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse.

Salget av eneboligtomtene og tomtefeltene er lagt til EiendomsMegler 1 i Stange. Allerede nå kan du kontakte megler og melde din interesse for tomtene. EiendomsMegler 1 vil følge deg godt opp til og med salgsstart, enten du er privatperson som søker tomt eller om du er en potensiell utbygger til en eller flere av tomtefeltene. 

EiendomsMegler 1
Glenn Kristen Strand // m. 907 85 555 // glenn.strand@em1.no
Marita Brennodden // m. 916 41 447 // marita.brennodden@em1.no 

Illustrasjonsplan viser kun et forslag til hvordan bebyggelsen kan bli.

Illustrasjonsplan viser kun et forsalg til hvordan bebyggelsen kan organiseres på de respektive tomter.

 

Fremdrift kommunale forberedelser

Anleggsarbeidet

Anleggsarbeidet omfatter bygging av veger, vann- og avløpsledninger for utvidelsen av boligfeltet Navneberget. Arbeidene vil medføre sprenging og økt trafikk inn og ut av anleggsområdet. Entreprenør vil etterstrebe og holde veger rene for jord og støv i anleggsperioden.

Anleggsstart: avskoging vil skje i april. Graving og sprenging vil skje i april/mai. Anleggstid: anleggsarbeid i området vil kunne påregnes fram til ca.1. juni 2019. Utførende entreprenør: M. Dobloug AS.

 

Sikkerhet rundt anleggsområdet

Deler av anleggsområdet, samt riggplassen vil bli sperret av og stengt med sikkerhetsgjerder etter arbeidsdag slutt. All ferdsel innenfor sikkerhetsgjerdet er strengt forbudt.

 

Trafikkavvikling under anleggsarbeidet

Det må påregnes omkjøring i en periode når Navneberget vegen graves opp for legging av vann og avløpsledninger samt oppbygging av veg (gjelder eiendommer som ligger innenfor krysset Kalvbakken/Navneberget). I omkjøringsperioden vil videreføringen av Georg Fjelds veg måtte benyttes. Omkjøringen vil bli skiltet.

Når det gjelder stengte veger og omkjøringer vil brannvesen, ambulanse og politi bli varslet. Post og renovasjon vil også bli varslet.

Kontaktperson når det gjelder anleggsdriften ved Navneberget III er Vidar Årnes m. 414 62 391.

Reguleringsplan for Navneberget trinn 3 ble vedtatt i Stange Kommunestyre i november 2017.

 

Navneberget III