”Trygge, glade barn som kan vise omsorg.”

Navneberget barnehage ble åpnet i oktober 2008 og ligger på boligfeltet bak Stangehallen. Vi har store, lyse og trivelige lokaler, og en stor utfordrende lekeplass.

Barnehagen har 3 avdelinger: Hakkespettene, Meisene og Spurveredet. Aldersfordelingen på de forskjellige avdelingene kan variere fra år til år, avhengig av alder på nye søkere.

For de aller minste som begynner i barnehagen legger vi vekt på å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.  Et trygt fang er viktig den første tiden. Gode rutiner og godt planlagte hverdager med  omsorgsfulle og erfarne voksne er med på å skape trygghet for de aller minste. En egen skjermet uteplass er også godt i begynnelsen.

Vi jobber periodevis med temaer. Vi har blant annet 3 perioder med ekstra fokus på uteaktiviteter. Da foregår en del av utelivet i den flotte gapahuken vi har i skogen. Vi har også en et fint multihus ute i barnehagen, der er det også fint å innta maten rundt bålet.

Det har blitt en tradisjon i Navneberget at vi deltar på Foruts barneaksjon. Vi synes dette en fin måte å gjøre ungene kjent med barn i andre land som ikke har det så bra som oss, og lære litt om hvordan vi kan hjelpe.

Det siste året før skolestart er ungene med i ”Klubben”. En gang i uka samles ”klubben”, de har aktiviteter som skal forberede dem til skolestart. Dette er både selvstendighetstrening og mer læringsrelaterte aktiviteter.

Ungene skal ha mulighet til å påvirke sin egen barnehagehverdag, og barnehagens fellesliv.  Vi ønsker ungene skal ha gode sosiale relasjoner der humor, omsorg og godt vennskap står i sentrum. Barn skal oppleve gode relasjoner med de voksne i barnehagen og med andre barn.

Vi tilbyr en engasjert og stabil personalgruppe som består av 1 styrer, 4 barnehagelærere og 6 barne- og ungdomsarbeidere!

Vil du vite mer om oss, er du velkommen til å komme på besøk eller  du kan ringe!

Velkommen til oss i Navneberget!!

Bilder fra barnehagen:

Fallskjerm i ballbingen
Utemaling
VinterlekLekeapparater
Vinteraktivitet