”Trygge, glade barn som kan vise omsorg.”

Navneberget barnehage ble åpnet i oktober 2008 og  ligger på boligfeltet bak Stangehallen. Vi har store, lyse og trivelige lokaler, og en stor utfordrende lekeplass. De minste barna har en egen skjermet uteplass som brukes både til lek og soving.

Barnehagen har 3 avdelinger: Hakkespettene, Meisene og Spurveredet. Aldersfordelingen på de forskjellige avdelingene kan variere fra år til år, avhengig av alder på nye søkere.

For de aller minste som begynner i barnehagen legger vi vekt på å skape trygghet  og forutsigbarhet i hverdagen. Et trygt fang er viktig den første tiden. Gode rutiner og godt planlagte hverdager med  omsorgsfulle og erfarne voksne er med på å skape trygghet for de aller minste. En egen skjermet uteplass er også godt i begynnelsen.

Vi jobber periodevis med temaer. Vi har blant annet 3 perioder med ekstra fokus på uteaktiviteter. Da foregår en del av utelivet i den flotte gapahuken vi har i skogen. Vi har også en et fint multihus ute i barnehagen, der er det også fint å innta maten rundt bålet.

Det har blitt en tradisjon i Navneberget at vi deltar på Foruts barneaksjon. Vi synes dette en fin måte å gjøre ungene kjent med unger i andre land som ikke har det så bra som oss, og lære litt om hvordan vi kan hjelpe.

Det siste året før skolestart er ungene med i ”Klubben”. En gang i uka samles ”klubben”, de har aktiviteter som skal forberede dem til skolestart. Dette er både selvstendighetstrening og mer læringsrelaterte aktiviteter.

Ungene skal ha mulighet til å påvirke sin egen barnehagehverdag, og barnehagens fellesliv.  Vi ønsker ungene skal ha gode sosiale relasjoner der humor, omsorg og godt vennskap står i sentrum.

Vi tilbyr en engasjert og stabil personalgruppe som består av 1 styrer, 4 barnehagelærere og 6 barne- og ungdomsarbeidere!

Vil du vite mer om oss, er du velkommen til å komme på besøk eller  du kan ringe!

Velkommen til oss i Navneberget!!

Bilder fra barnehagen:

Fallskjerm i ballbingen
Utemaling
VinterlekLekeapparater
Vinteraktivitet