Espa skole og barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa, med vakker utsikt over Mjøsa. Vi flyttet inn i nytt bygg i august 2012. Dette er den eneste virksomheten i Stange kommune som er organisert som et oppvekstsenter. Her kan barna være fra de er ett til de er tretten år. Barnehagen satser målrettet på språk og vennskap, mens friluftsliv og musikk flettes inn underveis. Området rundt virksomheten innbyr til mye uteliv. I vår umiddelbare nærhet har vi et nytt nærmiljøanlegg og ei grillhytte. Området innbyr til lek, læring, fysisk aktivitet og fantasi. Her «møter» vi både elg, bjørn, troll og andre eventyrfigurer. I tillegg ligger skogen der med alle sine turmuligheter. Inn i arbeidet med språk brukes «Snakkepakken». Overgangen mellom barnehagen og skolen er trygg og god; barna skal kun forflytte seg over i den andre delen av bygget.  Skole og barnehage samarbeider året igjennom, så førskolebarna kjenner både barn og voksne i skolen godt.  Inneværende barnehageår (2016/2017)har vi 34 barn i barnehagen, fordelt på to avdelinger; Maurtua og Tusenbenet. Kom gjerne innom på besøk!

 

Visjon for Espa skole og barnehage:

VI VIL

VI KAN

VI TØR