Vika

 

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) er et kommunalt senter i Stange kommune som gir ulike tilbud innenfor områdene arbeid, aktivitet og opplæring. Senteret gir primært tilbud til voksne fra Stange kommune, men også førskole- og grunnskolebarn både fra Stange og andre kommuner får tilbud her. Vi har også en Forsterket avdeling forelever i grunn- og videregående skole.I tillegg organiserer vi kommunens logopedtjenester

Totalt er det om lag 150 – 200 personer hver uke som nyter godt av ett eller flere av de tilbudene senteret kan gi. Noen av disse er her bare et par timer, mens mange tilbringer det meste av hverdagene sine her. Særlig gjelder det for elevene i Forsterket avdeling og for mange av de voksne psykisk utviklingshemmede som bor i Stange kommune.

Tanken bak senteret er at det i størst mulig grad skal ta utgangspunkt i elevenes/brukernes sterke sider og bygge videre på disse, samt se på brukernes behov og på bakgrunn av disse lage et samordnet opplærings- og arbeids-/aktivitetstilbud for den enkelte. For å oppnå dette er ÅOA organisert i ulike baser som kan tilby arbeid, aktivisering og/eller opplæring på flere områder.