Som ung var Emil André Erstad stereotypien på en kristenkonserva- tiv mørkemann. Han mente homofili var synd og at kvinner som var voldtatt, ikke burde få ta abort. I boka «Mørkemann» lar Erstad oss bli kjent med et fremmed, religiøst univers. Underveis prøver han å finne ut hvordan han selv kunne bli så konservativ som han ble, og hvorfor han begynte å tvile på den ekstreme måten han tolket Bibelen på.

Brith Dybing var i mange år med i et ekstremt religiøst miljø. Hennes historie handler om en fryktbasert tro, som ble til dyp angst og et psykisk helsevern som ikke skjønte problemet. I dag hjelper hun andre til å bryte med rigide religiøse miljøer gjennom organisasjonen Hjelpekilden. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier og har skrevet en masteroppgave om slike brudd.