Smarttelefoner og sosiale medier. Blir livet friere eller mer kontrollert? Blir vi smartere
eller dummere?