Visma har kommet med en ny foresattportal for Visma Flytt Skole. Stange kommune vil i løpet av juni aktivere den nye portalen. Det vil fortsatt være mulig å logge inn i dagens løsning Hjemmeweb fram til den stenges ned 31.juli 2023. 

Les mer om den nye portalen