Det er inngått avtale med Rambøll Management Consulting. Det vil bli gjennomført en grundig evaluering, hvor oppdraget går ut på å gjøre opp en status på dagens praksis og samtidig se på fremtidige perspektiver. Arbeidet med evalueringen vil pågå i perioden juni - november 2024. Både ansatte i skolen, IT-ressurspersoner, samt foreldre/foresatte og representanter fra FAU vil få mulighet til å bidra i evalueringen, både gjennom fokusintervju, samt spørreundersøkelse. Det vil i tillegg bli utført en analyse av data fra elevundersøkelser, nasjonale kartlegginger og andre relevante prøver og undersøkelser.

Mål for evalueringen er følgende:

 1. Kartlegge og evaluere innføringen og bruken av læringsbrett 1:1 i Stangeskolen, og i hvilken grad målene for lærere og elever er oppnådd.
  • Undersøke om sikkerhetstiltakene som gjelder for elevenes læringsbrett i Stangeskolen er i samsvar med nasjonale retningslinjer. Dette omfatter blant annet identifisering av eventuelle risikoer og forslag til relevante løsninger.
  • Innhente synspunkter og tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte og FAU knyttet til innføring og bruken av læringsbrett i Stangeskolen.
 2. Vurdere hvilke behov og omfang av læringsteknologi Stangeskolen har for framtida.
  • Identifisere nødvendig og løpende opplæring, støtte og veiledning som bør planlegges og igangsettes.
  • Evalueringen skal også foreslå viktige og strategiske retningslinjer som kan danne grunnlag for utviklingen av en ny digitaliseringsstrategi for Stangeskolen.
 3. Kartlegge og evaluere den økonomiske bærekraften ved bruken av læringsbrett i Stangeskolen, samt foreslå forbedringspotensial og handlingsrom.