Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordningen, heller ikke for barn med særskilte behov. 

Ved barneskolene i Stange gis etter søknad, tilbud om plass i SFO til barn på 1.-4.trinn. Barn i 1.trinn får 12 timer gratis SFO. Barn med særskilte behov kan få plass i SFO fra 5.-7.trinn. Elever som har sitt skoletilbud ved forsterket skoleavdeling ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA), kan få tilbud om forsterket SFO ved ÅOA.

Fristen for å søke om plass i SFO er 1. mars. Endringer eller oppsigelse av SFO-plass skjer på samme siden som du søkte plass.
 

Regjeringen innført ordning med redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Betaling for mat kommer i tillegg. Ordningen gjelder nå for elever på 1.-4. årstrinn.

Søknader blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling vil være gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.

Du må søke på nytt for hvert skoleår.

Søknadsskjema for redusert betaling i SFO