Betalingssatser
Antall dagerPrisMatTotalt
530002783278
425502362877
321001952370
215001391693

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr 2 gis det en reduksjon på 30% . For barn nr. 3 er det gratis forutsatt at en har tre eller flere barn i barnehage samtidig.

Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betalinger pr. dag: Heldagsplass kr 190 pr. dag.