Betalingssatser fra 1. januar
DagerPrisMatTotalt
533152653580
428182253043
323211862506
216581331790

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr 2 gis det en reduksjon på 30% For barn nr 3 og 4 osv, gis det en reduksjon på 50%. Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn.

Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betalinger pr. dag: Heldagsplass kr 190 pr. dag.