Espa skole og barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa; langt sør i Stange kommune. Espa skole og barnehage er kommunens eneste virksomhet som er organisert som et oppvekstsenter. Skolen og barnehagen er under samme tak og har samme ledelse. Inneværende skoleår/barnehageår har vi 45 elever i skolen og 25 barn i barnehagen. Espa skole og barnehage har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. Vi har etablert samarbeid med Hamar naturskole, Espa turstilag, Stange allmenning og aktuelle grunneiere for å kunne legge godt til rette for uteaktiviteter i barnehagen 
 
Ved at vi er organisert som et oppvekstsenter ligger forholdene godt til rette for god overgang mellom skole og barnehage. Vi vektlegger samarbeid mellom skole og barnehage der dette er mulig og formålstjenlig. Vi erfarer at dette samarbeidet er meget positivt for alle parter. Barna i barnehagen opplever å bli trygge i samvær med de store barna, og skoleelevene får en tilleggsarena for utvikling av omsorg og empati. "Tidlig innsats" har stort fokus. 

 VI VIL    VI KAN    VI TØR