I forbindelse med søknadsfristen om barnehageplass 1. mars, er det mulig å besøke barnehagene 16. februar fra klokka 17.00 - 19.00.