Høringsperioden er fra 28. april til 12. juni. Du kan i denne perioden medvirke og gi merknader til planforslaget. Ferdig plan skal vedtas høsten 2023.