Søknad om fritak for renovasjonsgebyrer skal sendes HIAS