Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med ordningen er å erstatte dyreeiernes tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Ordningen skal også medvirke til å redusere tapene av husdyr på beite.
Målgruppe
Landbruksforetak med husdyr, værring, sauavlslag eller tilsvarende
Kriterier/vilkår Dyreeier må ha et produksjonsomfang som gir rett til produksjonstilskudd. Dyreeier må ha handlet aktsomt og må ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap. Døde eller skadde husdyr anses drept eller skadet av husdyr når de blir funnet og Statens naturoppsyns undersøkelser viser en sannsynlighetsovervekt for at husdyret er drept eller skadet av rovvilt.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist 1. november.
Søknaden sendes til Søknaden sendes elektronisk gjennom Miljødirektoratets søknadssystem.

Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034
2306 Hamar
Annen informasjon

Husdyr i denne ordningen omfatter: Sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt. I erstatningbeløpet blir det minst gjort fradrag for normaltap.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege G. Ottinsen
Dato oppdatert 2018-03-08