Om tjenesten
Kort beskrivelse Formidle utlån av hjelpemidler til kommunens innbyggere.
Kriterier/vilkår Tjenesten er et tilbud til mennesker som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging med hjelpemidler. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Du kan selv ta kontakt med kommunalt hjelpemiddellager eller via den virksomheten du ellers får tilbud fra. Søker settes i kontakt med hjelpemiddellageret eller fysio-/ergoterapeut i kommunen.
Kommunalt hjelpemiddellager, Romedalsvegen 6, 2335 Stange telefon 62 56 23 22, har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl.1300-1500.
Fysio-/ergoterapitjenesten, Romedalsvegen 6, 2335 Stange telefon 95 46 19 32.
Annen informasjon

HVA OMFATTER TJENESTEN

 

NAV Hjelpemiddelsentralen
Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra NAV til utlån av hjelpemidler. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer, eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Kommunale formidlere samarbeider med NAV Hjelpemiddelsentralen i Hedmark og kan bistå med hjelp til å utrede behovet og gi råd om valg av hjelpemiddel. Du kan også få hjelp med utforming av søknad med begrunnelse, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Vi gir også veiledning slik at du kan søke om hjelpemidler selv.

Skjema, NAV-blankett 10-07.03 "Søknad om hjelpemidler", kan hentes fra www.NAV.no/ skjemaer. Søknaden sendes NAV Oslo til scanning og videre til NAV Hjelpemiddelsentralen i Hedmark for vurdering og vedtak. Når vedtak foreligger, utleveres hjelpemidlet fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Hedmark, utkjøring til Stange kommune hver mandag.

Hjelpemidlene kan hentes av brukeren/ pårørende på kommunalt hjelpemiddellager tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl.13.00 - 15.00 eller de kan kjøres ut av servicemedarbeiderne. Det kan gis hjelp til montering ved behov. Når behovet opphører, skal hjelpemiddelet leveres på  kommunalt hjelpemiddellager for så å bli returnert til NAV Hjelpemiddelsentralen i Hedmark.

Ved behov for reparasjon kan servicemedarbeiderne kontaktes.

 

Kommunale hjelpemidler
Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved midlertidige behov.

Kommunen har følgende hjelpemidler til utlån: Toalettforhøyere, toalettstoler, dusjstoler, arbeidsstoler, rullestoler, rollatorer og krykker.

Lån av kommunale hjelpemidler formidles ved Kommunalt hjelpemiddellager, Romedalsvegen 6, 2335 Stange telefon 62 56 23 22. Hjelpemidlene kan hentes av bruker/pårørende: Tirsdag, Onsdag, torsdag, fredag kl.13.00 - 15.00. Når behovet opphører, skal hjelpemidlene leveres tilbake til kommunen.

 

Når du låner hjelpemidler har du ansvar for å:

få nødvendig opplæring i bruk, sette deg inn i bruksmåten

foreta vedlikehold som vask og ettersyn

levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger

gi beskjed om uhell og nestenuhell.

 

Begrensninger i tilbudet

Brukers behov og hva som er inn på lager til enhver tid.

 

GENERELLE OPPLYSNINGER

Tjenesten er gratis.

Tjenesten fra kommunalt hjelpemiddellager tildeles uten vedtak. Ut- og innlevering registreres i elektronisk journal.

Tjenesten fra NAV Hjelpemiddelsentralen tildeles etter enkeltvedtak. Vedtak kan påklages. Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Kommunalt hjelpemiddellager, Romedalsvegen 6, 2335 Stange. Tlf: 62 56 23 22
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-08-29