Praktisk bistand i hjemmet:

Netto inntekt, husstand

 

20162017

Inntil 2 G*

Månedsavgift

190200

2- 3 G

Månedsavgift

656672

3 – 4 G

Månedsavgift

10341060

4 – 5 G

Månedsavgift

14401476

Over 5 G

Månedsavgift

18311877

Enkeltoppdrag praktisk

bistand(hjemmehjelp)

 

Kr. pr. time269

 

276

Middagslevering

Kr. pr. porsjon

7476

Kommunal trygghetsalarm

Kr. pr. mnd.

362371

* G = folketrygdens grunnbeløp, pr. mai 2016, kr. 92.576,-.

* Statlig justert maksimal egenandel.

Institusjonsopphold:

 

 

20162017

Dag- eller nattopphold i institusjon*

Kr. pr. dag eller natt

8080

Korttidsopphold institusjon*

Kr. pr. døgn

150155

* Statlige justerte masimale egenander

Dagsenter:

 

 

20162017

Dagsentertilbud

Kr. pr. dag

8082

Transport

Kr pr tur (unntatt det som Helfo betaler ved rehabiliterings- opphold

3435
MiddagKr. pr. porsjon7476
FrokostKr. pr. porsjon2425

Frisør/fotpleie

  
Fotpleie400,-
Frisør kvinner 
Farge/permanent (inkl. legg/klipp)900,-
Klipp350,-
Vask, klipp, legg400,-
Minicolorasjon (glansvask)300,-
Vask og legg (inkl. leggevann)250,-
Frisør menn 
Klipp200,-
Klipp med vask220,-