Praktisk bistand i hjemmet

 

Pris 2020

Netto inntekt i husstanden

Inntil 2 G*   pr. mnd.

210

Netto inntekt i husstanden

2-3 G          pr. mnd.

733

Netto inntekt i husstanden

3-4 G          pr. mnd.

1157

Netto inntekt i husstanden

4-5 G          pr. mnd.

1611

Netto inntekt i husstanden

Over 5 G    pr. mnd.

2048

Enkeltoppdrag praktisk bistand (hjemmehjelp)

Pr. time

301

Middagslevering

Pr. porsjon

91

Kommunal trygghetsalarm

Pr. mnd

244

* G = folketrygdens grunnbeløp, pr. mai 2019, kr. 99858,-. * Statlig justert maksimal egenandel.

Institusjonsopphold

 

Pris 2020

Dag- eller nattopphold i institusjon*

Pr. dag eller natt

90

Kortidsopphold institusjon*

Pr. døgn

170

* Statlige justerte maksimale egenander

Dagtilbud i hjemmet/Dagsenter

Dagtilbud i hjemmet

Samlet sum pr. gang

154

Dagsenter

Samlet sum pr. gang

273

Frokost

 

28

Middag

Pr. porsjon

91

Dagrehabilitering

Lunsj

Pr. porsjon

38

Krykker

 

210

Støttehåndtak

 

105

Frisør

 

Pris 2020

Frisør kvinner

 

 

Farge/permanent (inkl. legg/klipp)

 

1051

Klipp

 

409

Vask, klipp, legg

 

467

Minicolerasjon (glansvask)

 

350

Vask og legg (inkl. Leggevann)

 

292

Farging og napping av bryn

 

175

Frisør menn

 

 

Klipp

 

234

Klipp med vask

 

257

Klipp av skjegg

 

116

Omsorgsleiligheter

 

Pris 2020

Leilighet type A (ni stk.)

Pr. mnd. Inkl strøm

5567

Leilighet type B (en stk.)

Pr. mnd. Inkl. Strøm

5938

Matpakke 1 (middag)

 

91

Matpakke 2 (frokost, middag, kveldsmat)

 

142

Tekstilpakke (sengetøy, håndklær, vask av privattøy)

Pr. mnd.

1031