Praktisk bistand i hjemmet:

Netto inntekt, husstand

 

2018

2019

Inntil 2 G*

Månedsavgift**

205

210

2 – 3 G

Månedsavgift

692

711

3 – 4 G

Månedsavgift

1092

1123

4 – 5 G

Månedsavgift

1520

1563

Over 5 G

Månedsavgift

1933

1987

Enkeltoppdrag praktisk bistand

(hjemmehjelp)

Kr. pr. time

284

292

Middagslevering

Kr. pr. porsjon

78

88

  • Kommunaltrygghetsalarm

Kr. pr. mnd.

230

237

* G = folketrygdens grunnbeløp, pr. mai 2018, kr. 96883,-.

** Statlig justert maksimal egenandel.

Institusjonsopphold:

 

 

2018

2019

Dag- eller nattopphold i institusjon*

Kr. pr. dag eller natt

*80

*85

Korttidsopphold i institusjon*

Kr. pr. døgn

*160

*165

* Statlige justerte masimale egenander

Dagsenter

Samlet sum 

Pr. gang

265,-

Frisør/fotpleie

 

2018

2019

Fotpleie:

412

423

Frisør kvinner:

 

 

Farge/permanent med klipp og legg

927

1020

Klipp

361

397

Vask, klipp, legg

412

453

Minicoloration(tidligere glansvask)

309

340

Vask og legg(inkl. leggevann)

258

284

Farging og napping av bryn

155

170

Frisør/menn:

 

 

Klipp

206

227

Klipp med vask

227

250

Klipp av skjegg

103

113

Omsorgsleiligheter

Leilighet

2019

9 leiligheter5400,00
1 stk. leilighet (større enn de andre)5760,00

Middag til hjemmeboende og servering dagsenter

Pris pr. middagsposjon, bestående av to retter - kr. 88,-