Praktisk bistand i hjemmet:

Netto inntekt, husstand

 

20172018

Inntil 2 G*

Månedsavgift

200205**

2- 3 G

Månedsavgift

672692

3 – 4 G

Månedsavgift

10601092

4 – 5 G

Månedsavgift

14761520

Over 5 G

Månedsavgift

18771933

Enkeltoppdrag praktisk

bistand(hjemmehjelp)

 

Kr. pr. time

 

276

284

Middagslevering

Kr. pr. porsjon

7678

Kommunal trygghetsalarm

Kr. pr. mnd.

371230

* G = folketrygdens grunnbeløp, pr. mai 2017, kr. 93.634,-.

** Statlig justert maksimal egenandel.

Institusjonsopphold:

 

 

20172018

Dag- eller nattopphold i institusjon*

Kr. pr. dag eller natt

8080

Korttidsopphold institusjon*

Kr. pr. døgn

155160

* Statlige justerte masimale egenander

Dagaktivitetstilbud for personer med demens/kognitiv svikt

Hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6 bokstav b

Pr. gang

260,-

Frisør/fotpleie

  
Fotpleie412,-
Frisør kvinner 
Farge/permanent (inkl. legg/klipp)927,-
Klipp361,-
Vask, klipp, legg412,-
Minicolorasjon (glansvask)309,-
Vask og legg (inkl. leggevann)258,-
Farging og napping av bryn155,-
Frisør menn 
Klipp206,-
Klipp med vask227,-
Klipp av skjegg103,-