0009 Vallset
Antall stemmeberettigede: 1,539    Valgdeltakelse: 65.62%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  468  74  542  468  74  542
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  77  8  85  77  8  85
Senterpartiet  0  0  0  92  8  100  92  8  100
Kristelig Folkeparti  0  0  0  22  2  24  22  2  24
Venstre  0  0  0  17  2  19  17  2  19
Høyre  0  0  0  32  2  34  32  2  34
Fremskrittspartiet  0  0  0  164  11  175  164  11  175
Kystpartiet  0  0  0  3  1  4  3  1  4
Demokratene  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Kristent Samlingsparti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  2  0  2  2  0  2
Pensjonistpartiet  0  0  0  21  0  21  21  0  21
Rød Valgallianse  0  0  0  3  0  3  3  0  3
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  902  108  1,010  902  108  1,010