0008 Åsbygda
Antall stemmeberettigede: 784    Valgdeltakelse: 63.52%


 

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  236  31  267  236  31  267
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  45  0  45  45  0  45
Senterpartiet  0  0  0  45  0  45  45  0  45
Kristelig Folkeparti  0  0  0  18  2  20  18  2  20
Venstre  0  0  0  7  0  7  7  0  7
Høyre  0  0  0  11  0  11  11  0  11
Fremskrittspartiet  0  0  0  82  12  94  82  12  94
Kystpartiet  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  2  0  2  2  0  2
Pensjonistpartiet  0  0  0  6  0  6  6  0  6
Rød Valgallianse  0  0  0  1  0  1  1  0  1
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  453  45  498  453  45  498