0007 Solvin
Antall stemmeberettigede: 1,288    Valgdeltakelse: 66.84%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  368  51  419  368  51  419
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  47  2  49  47  2  49
Senterpartiet  0  0  0  96  7  103  96  7  103
Kristelig Folkeparti  0  0  0  28  9  37  28  9  37
Venstre  0  0  0  22  1  23  22  1  23
Høyre  0  0  0  44  3  47  44  3  47
Fremskrittspartiet  0  0  0  142  15  157  142  15  157
Kystpartiet  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Demokratene  0  0  0  2  1  3  2  1  3
Kristent Samlingsparti  0  0  0  3  0  3  3  0  3
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Pensjonistpartiet  0  0  0  18  0  18  18  0  18
Rød Valgallianse  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  772  89  861  772  89  861