0006 Ilseng
Antall stemmeberettigede: 1,122    Valgdeltakelse: 71.39%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  328  56  384  328  56  384
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  54  4  58  54  4  58
Senterpartiet  0  0  0  100  14  114  100  14  114
Kristelig Folkeparti  0  0  0  23  5  28  23  5  28
Venstre  0  0  0  44  2  46  44  2  46
Høyre  0  0  0  23  0  23  23  0  23
Fremskrittspartiet  0  0  0  112  15  127  112  15  127
Kystpartiet  0  0  0  2  2  4  2  2  4
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  2  0  2  2  0  2
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Pensjonistpartiet  0  0  0  14  0  14  14  0  14
Rød Valgallianse  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  703  98  801  703  98  801