0005 Stenby
Antall stemmeberettigede: 460    Valgdeltakelse: 63.47%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  127  18  145  127  18  145
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  21  5  26  21  5  26
Senterpartiet  0  0  0  27  3  30  27  3  30
Kristelig Folkeparti  0  0  0  6  1  7  6  1  7
Venstre  0  0  0  5  1  6  5  1  6
Høyre  0  0  0  17  1  18  17  1  18
Fremskrittspartiet  0  0  0  52  2  54  52  2  54
Kystpartiet  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Pensjonistpartiet  0  0  0  3  0  3  3  0  3
Rød Valgallianse  0  0  0  2  0  2  2  0  2
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  261  31  292  261  31  292