0004 Tangen
Antall stemmeberettigede: 977    Valgdeltakelse: 71.64%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  324  37  361  324  37  361
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  73  1  74  73  1  74
Senterpartiet  0  0  0  64  1  65  64  1  65
Kristelig Folkeparti  0  0  0  10  1  11  10  1  11
Venstre  0  0  0  25  1  26  25  1  26
Høyre  0  0  0  49  0  49  49  0  49
Fremskrittspartiet  0  0  0  101  1  102  101  1  102
Kystpartiet  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Pensjonistpartiet  0  0  0  6  0  6  6  0  6
Rød Valgallianse  0  0  0  6  0  6  6  0  6
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  658  42  700  658  42  700