0003 Stange
Antall stemmeberettigede: 2,800    Valgdeltakelse: 61.82%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  737  128  865  737  128  865
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  123  17  140  123  17  140
Senterpartiet  0  0  0  137  10  147  137  10  147
Kristelig Folkeparti  0  0  0  56  9  65  56  9  65
Venstre  0  0  0  92  4  96  92  4  96
Høyre  0  0  0  98  8  106  98  8  106
Fremskrittspartiet  0  0  0  247  16  263  247  16  263
Kystpartiet  0  0  0  5  0  5  5  0  5
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Pensjonistpartiet  0  0  0  38  3  41  38  3  41
Rød Valgallianse  0  0  0  2  0  2  2  0  2
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  1,536  195  1,731  1,536  195  1,731